Mimmi

Trappa

Den är klar!
Och nästa trapp är klar snart
alla lister är inte på plats än. 
Men snart så