Mimmi

Tapet i köket
Igår satte vi upp den Så nu väntar vi bara på glasskivan, sen är allt komplett!